Så här funkar det!

Övriga tjänster

Ritningsuppdrag inleds oftast med ett hembesök. Här diskuterar vi era behov och önskemål. Alla projekt har olika förutsättningar och prisbilden ser därför lite olika ut. Ritjobb debiteras med 700 kr / tim + moms.

 

Steg ett: Det viktigaste steget, grundskiss 

Grundskissen är trädgårdens fundament. Här ritar jag ut vart träd, buskar, perenner, klätterväxter, gångar, plattsättning, staket etc ska placeras. Samt belysningsförslag ingår. Dock ej helt skalenligt eller med exakta val av växter. 

 

Steg två: Växtval och växtlistor

Här får man exakta växtval, namnsorter. Vilket sedan utgör ett färdigt underlag för beställning av växterna. Här tittar jag noggrant på vilka växter som trivs i sol eller skugga. Vilka som kräver mycket vatten eller vilka som vill stå torrt. Komposition, höjder, färger och former, hur trädgården förändras under säsongen och om vi t ex behöver jobba med rådjursäkra växter etc. Önskas även hjälp med växtbeställningar, (överenskommelse enl offert). 

 

Steg tre: Skalenlig ritning

Skalenlig ritning och ev uppmätning av trädgården. 

Detta steg är ett färdigt underlag för anläggning av trädgården med exakt skala, material och måttangivelser. 

 

 

Rådgivning / hembesök: 

Inspiration, idéer, skisser och konkreta råd för nya och gamla trädgårdar. För hela eller delar av trädgården.

1 000 kr / tim + moms. Reskostnader tilkommer.

 

Trädgårdsmästartjänster

Beskärning av fruktträd, buskar, plantering etc utföres 

500 kr / tim + moms,. Vid vissa av dessa tjänster kan rutavdrag användas.

 

Print