Lådsystem i lärkträd

Nyplantering och bevattningssystem på plats.